Stein Ove Solberg

Stein Ove Solberg er partner i Arntzen de Besche og har mer enn 25 års erfaring med konkurranserett. Han bistår norske og utenlandske selskaper i komplekse saker nasjonalt og på EU-/EØS-nivå, innenfor en rekke forskjellige markeder. Stein Ove arbeider primært med fusjonskontroll og atferdssaker på konkurranserettens område. Han sitter i JUS’ fagutvalg for konkurranse- og statsstøtterett og har tidligere vært medlem i Advokatforeningens lovutvalg for europa- og konkurranserett.