Stine Dalenhag Snertingdalen

Gjennom sitt verv i Konkursrådet har Snertingdalen bidratt med innspill til Justisdepartementet i prosessen frem mot den midlertidige rekonstruksjonsloven som trådte i kraft 11. mai 2020. Hun deltok også i referansegruppen til utreder Leif Villars-Dahl i hans arbeid med å utrede og komme med forslag til ny rekonstruksjonslov i 2016. Stine D. Snertingdalen er spesialisert innen restrukturering og konkurs, og bistår styrer og selskaper med å navigere i de ulike problemstillinger som oppstår når virksomheten får økonomiske utfordringer. Hun bistår også finansinstitusjoner med å vurdere deres posisjon i kriseengasjementer, og med å ta de riktige grepene for å redusere tap og gjenvinne verdier.