Thomas Andersen

Thomas Andersen jobber hovedsakelig med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, med fokus på tomtefesterett, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Han bistår både selskaper, boligsammenslutninger og privatpersoner. Andersen er ekspert på tomtefesterett og er medforfatter på kommentarutgaven til tomtefesteloven.

Thomas Andersen er foredragsholder på følgende kurs