Thomas Brandi

Thomas Brandi har spesialisert seg innenfor corporate compliance, og har særlig spisskompetanse innenfor korrupsjon, hvitvasking og sanksjoner. Thomas rådgir ofte selskaper i forbindelse med kontraktsinngåelse og transaksjoner i korrupsjonsutsatte land. Thomas har også arbeidet mye med granskinger, krisehåndtering og rådgivning tilknyttet korrupsjon.