Tobias Judin

Tobias Judin er seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, hvor han har det daglige fagansvaret for grenseoverskridende saker og overføring av personopplysninger til tredjeland. Videre er han Norges toppnivårepresentant i Det europeiske personvernrådet (EDPB). I tillegg til å være jurist har Tobias en grad i informatikk og en grad i Kina-studier.