Tomas Midttun Tobiassen

Tomas Midttun Tobiassen er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har kompetanse innen offentlig rett og juridisk metode, og har gitt ut boken «Når myndighetene griper inn – En analyse av legalitetsprinsippets hjemmelskrav i praksis».