Vidar Brobakken

Advokat Vidar Brobakken har 25 års erfaring fra egen advokatvirksomhet og er i dag høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Han er styremedlem i Sparebank 1 Finans Østlandet, og han har vært tingrettsdommer og leder av kontrollkomiteen i Sparebank 1 Østlandet. Vidar holder regelmessig kurs for Regnskap Norge, Økonomiforbundet, Norges Bondelag m.fl. Han har interesse for økonomi og hans spesialområder er innen skatterett, regnskapsførerjus, arverett, ektefellers formuesforhold og forvaltningsrett.