Karoline Henriksen

Advokat Karoline Henriksen er parter i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, og har spesialisert seg særlig innen prosess og annen tvisteløsning, herunder mekling og voldgift. Hun prosederer jevnlig for alle instanser, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Karoline arbeider for øvrig særlig med erstatnings- og forsikringsrettslige problemstillinger, arbeidsrett og familie-, arv- og skifterett.