Katrine Monsen

Katrine Rygh Monsen er advokat i LO. Hun har spesialisert seg innenfor personvern og varsling og satt i Varslingsutvalget som kom med forslag til endringer i varslingsregelverket. I tillegg har hun spisskompetanse på mekling og konflikthåndtering, og har gjennomført en ettårig videreutdanning i «mekling og ulike konflikthåndteringsmetoder», samt tatt årsenhet i psykologi ved Universitetet i Oslo.