Kine Bjelke Christophersen

Advokat Kine Bjelke Christophersen i Selmer har spesialisert seg innen corporate compliance i internasjonale rettsforhold, og hun har særskilt kompetanse innen internasjonale sanksjoner og eksportrestriksjoner. Kine har operativ erfaring innenfor et bredt spekter av etikk og compliance-relaterte tjenester, med særlig fokus på virksomheters forebyggende antikorrupsjonsarbeid og tredjepartshåndtering, samt tiltak for å avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.