Program

fredag 31. des.

Del 1: Den gode prosess Lagdommer Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

Del 2: Den gode prosess Lagdommer Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo