Program

lørdag 31. des.

Del 1: Grunnleggende hensyn Advokat Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat Anna Camilla Selman,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Del 2:Hvem gjelder loven for?
Del 3: Hvem kan kreve innsyn og hva kan man kreve innsyn i?
Del 4: Sammenstilling fra databaser
Del 5: Generelt om unntakene
Del 6: Organinterne dokumenter
Del 7: Interne dokumenter innhentet utenfra
Del 8: Dokument om lovbrudd
Del 9: Anskaffelser og offentlighet
Del 10: Søkerlister
Del 11: Meroffentlighet
Del 12: Saksbehandlingstid