Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning del 1 Advokat Tron Dalheim,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Advokat Agathe Løwenborg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 2 – Innledning del 2
Leksjon 3 – Kort om saklighetskravet
Leksjon 4 – Saklighetskravet

 • Saklig i forhold til den ansatte 
 • Saksbehandlingen 

 

Leksjon 5 – Nedbemanningsprosessen

 • Innledning 
 • Drøftelser med tillitsvalgte 
Leksjon 6 – Nedbemanningsprosessen

 • Tidspunktet for drøftelsne 
 • Hvem skal det gjennomføres drøftelser med?
 • Avslutning av drøftelsene 
 • Underretning til offentlige myndigheter 
Leksjon 7 – Nedbemanningsprosessen

 • Individuelle drøftelser 
 • Betydningen av feil i saksbehandlingen 
Leksjon 8 – Utvalgskretser

 • Innledning 
 • Rettslig utgangspunkt
 • Rettsvirkninger 
Leksjon 9 – Utvalgskriterier

 • Rettslige utgangspunkter 
 • Særlig om ansiennitet
 • Betydningen av avtaler med de tillitsvalgte 
Leksjon 10 – Utvalgskriterier – kompetanse
Leksjon 11 – Utvalgskriterier – sosiale hensyn
Leksjon 12 – Sluttavtaler
Leksjon 13 – Oppsummering