Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning

 • Advokatroller
Advokat Erik Keiserud,
Advokat Erik Keiserud MNA, Oslo

Leksjon 2 – Generelt om Reglene om god advokatskikk

 • Forholdet til rettsregler
Leksjon 3 – Disiplinærsystemet

 • Oversikt
 • Advokatforeningens rolle 
 • Disiplinærutvalget
 • Disiplinærnemden 
 • Tilsynsrådet
 • Advokatbevillingsnemden 
 • Domstolene 
Leksjon 4 – Anvendelsesområdet for reglene om god advokatskikk
Leksjon 5 – Advokatens oppgave

 • Fremme rett og hindre urett
 • Ivareta klientens interesser 
Leksjon 6 – Grunnleggende forutsetninger for utføring av advokatens oppgave

Uavhengighet 

 • Styreverv og advokatvirksomhet
 • Instruksjon 
Leksjon 7 – Uavhengighet – Interessekonflikter
Leksjon 8 – Taushetsplikt og fortrolighet

 • Oversikt
 • Bevisforbud
Leksjon 9 – Salærberegning

 • Sentrale bestemmelser
 • Oppdragsbekreftelse
 • Problemstillinger
 • De vanligste erstatningssakene
Leksjon 10 – Omsorg for klienten

 • Aksept av oppdrag 
 • Saksoppfølging 
Leksjon 11 – Advokatenes opptreden
Leksjon 12 – Kollegial tillit og samarbeid mellom advokater

Særlig om frister og noen gode råd