Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Oversikt over tema 
 • Former for fortrinnsrett
 • Kategorier fortrinnsrett 
 • Avgrensninger 
Advokat Nina Kroken,
Los Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 2: Fortrinnsrett til nyansettelse

 • Fortrinnsrett til nyansettelse, Aml. § 14-2 (1-8)
 • Formål, Aml. § 14-2
Leksjon 3: Vilkår for fortrinnsrett (del 1)

 • Vilkår for fortrinnsrett, Aml. § 14-2 
Leksjon 4: Vilkår for fortrinnsrett (del 2)

 • Vilkår for fortrinnsrett, Aml. § 14-2
Leksjon 5:

 • Varighet, Aml. § 14-2
 • Tilbud/bortfall av fortrinnsretten 
 • Flere fortrinnsberettigede 
Leksjon 6:

 • Utvalgte spørsmål, Aml. § 14-2
 • Hovedtariffavtalen LØ-NHO § 10-4
Leksjon 7:

 • Fortrinnsrett for deltidsansatte, Aml. § 14-3 
 • Vilkår for fortrinnsretten, Aml. § 14-3 
 • Flere fortrinnsberettigede, Aml. § 14-3
Leksjon 8:

 • Fortrinnsrett til økt arbeidstid, Aml. § 10-2 (4)
 • Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse, Aml. § 16-2 (1)
 • Fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse – reservasjonsrett, Aml. § 16-3 (3)
 • Prioritet mellom de ulike formene for fortrinnsrett
 • Fortrinnsrett –  informasjons- og drøftingsplikt
Leksjon 9:

 • Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett, Aml. § 14-4
 • Tvister 
  • Tvisteløsningsnemnda 
  • Andre bestemmelser 
  • Tariffavtalt

 

Leksjon 10:

 • Statsansatte – fortrinnsrett 
 • Statsansatteloven § 13 –  fortrinnsrett for deltidsansatte
 • Statsansatteloven § 24 –  ekstern fortrinnsrett