Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning

 • Oversikt over reglene og rettsgrunnlag
Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Leksjon 2 – Sentrale begreper
Leksjon 3 – Regelverkets anvendelsesområde
Leksjon 4 – Regelverkets formål og grunnprinsipper

 • Likebehandling 
 • Kravet til konkurranse
Leksjon 5 – Regelverkets grunnprinsipper

 • Kravet til forutberegnelighet 
Leksjon 6 – Regelverkets grunnprinsipper

 • Gjennomsiktighet
 • Etterprøvbarhet
 • Forholdsmessighet
Leksjon 7 – Fasene i anskaffelsesprosess

 • Konkurranseformer 
Leksjon 8 – Markedsdialog i forkant av utforming av konkurransegrunnlaget
Leksjon 9 – Overordnet om utforming av konkurransegrunnlaget
Leksjon 10 – Konkurransegrunnlaget

 • Kravspesifikasjon 
 • Utvelgelseskriterier 
 • Kvalifikasjonskrav 
Leksjon 11 – Konkurransegrunnlaget

 • Tildelingskriterier 
 • Kontrakten 
Leksjon 12 – Vurderingen av tilbudene

 • Krav til tilbudene
 • Avvisning
 • Evaluering 
 • Tildeling 
 • Karensperiode 
Leksjon 13 – Oppsummering