Program

lørdag 31. des.

Del 1.1: Innledning

  • Oversikt over regelverket
  • Sentrale begreper
Senioradvokat Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

Senioradvokat Cecilie R√łnnevik,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Del 1.2: Innnledning

  • Oversikt over personvernprinsippene 
  • Hva er nytt med EUs personvernforordning?
Del 2: Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

• Formålsbestemthet (inkl. uforenlighet)
• Rettslig grunnlag
• Særlig om samtykke
• Sletting

Del 3: Registrertes rettigheter

• Informasjon
• Innsyn og dataportabilitet
• Rett til å kreve retting, sletting
• Begrense, protestere/reservere, trekke samtykke  tilbake
• Klagerett og rett til erstatning

Del 4: Datatilsynets roller og oppgaver
Del 5: Outsourcing og skytjenester

• Roller og ansvar
• Valg og bruk av leverandør
• Databehandleravtale
• Særlig om skytjenester

Del 6: Overføring av personopplysninger
Del 7: Særlig om databehandlers plikter

• Informasjonssikkerhet
• Databehandleravtale

Del 8: Personvernrådgiver

• Når påkrevet
• Krav til personvernrådgiver

Del 9: Tiltak for å sikre og påvise etterlevelse

• Dokumentasjonskrav etter GDPR
• Internkontroll
• Eksempel protokoll
• Personverndokumentasjon 

Del 10: Personvern i praksis

• Personvernprosjekt
• Vanlige avvik

Del 11: Oppsummering - noen råd på veien