Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning

 • Hva er kvalifikasjonskrav?
 • Hvilke kvalifikasjonskrav kan oppstilles?
 • Krav til leverandørens registrering mv. 
 • Økonomisk og finansiell kapasitet 
Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Leksjon 2

 • Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 • Kvalitetssikrings- og miljøledelsesstandarder
 • Støtte fra andre virksomheter 
 • ESPD-skjemaet
Leksjon 3 – Kvalifikasjonsvurderingen

 • Hvor stort er oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn?
 • Reglene for evalueringen 
 • Fastsettelse av terskelen for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet 
 • Betydningen av opplysningene i konkurransegrunnlaget 
 • Eksempler fra praksis 
Leksjon 4 – Oppsummering