Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning

 • Kursemner 
 • Risikobildet
Advokat Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

Leksjon 2 – Oppdragstyper og rammeverket

 • Oversikt
 • Fravikelighet i oppdragstypene 
 • Rammeverket 
Leksjon 3

 • Kontrakt etter avhendingsloven
 • Særlig om kjøpers tilbakeholdsrett
 • Oppsummering
Leksjon 4 – Noen særlige oppdragstyper

 • Oversikt
 • Oppgjørsoppdrag
 • Oppgjørsoppdrag – eksempel 
Leksjon 5

 • Transport av kontraktsposisjon
 • Søke-/kjøpsoppdrag
 • Andre forhold som kan ha betydning for oppgjøret 
Leksjon 6 – Eksempler fra Finanstilsynets stedlige tilsyn
Leksjon 7 – Nærmere krav til virksomheten

 • Klientmidler 
 • Klientkonto
 • Klientmiddelavstemminger 
Leksjon 8 – Bokføring

 • Meglers tilgodehavende 
 • Ny grunnbok
 • Journalføring 
Leksjon 9

 • Tinglysingsgebyr 
 • Dokumentavgift 
 • Renteberegning 
Leksjon 10

 • Oppgjørsinstruks
 • Oppgjørsoppstilling
 • Restoppgjør/arkivering 
 • Oppsummering