Program

lørdag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Innledning

 • Kursemner
 • Bustadoppføringsloven 
Advokat Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

9:20 Leksjon 2: Garantier – Betalingsvilkår etter bustadoppføringsloven

Garantier 

 • De formelle rammene 
 • Garanti etter § 12
 • Garanti etter § 47

Betalingsvilkår etter bustadoppføringsloven 

 • Oversikt
 • Depositum
 • Mulig avtalevilkår 
9:40 Leksjon 3: Midlertidig brukstillatelse
10:00 Leksjon 4:

 • Dagmulkt, omtvistet vederlag
 • Dokumentavgift
 • Renteberegning 
10:20 Leksjon 5:

 • Blancoskjøte
 • Gjennomføring av oppgjør 
 • Noen særlige problemstillinger