Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Innledning og oversikt over kurset Advokat Christian Henrik Prahl Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Leksjon 2: Aktørportalen – overblikk

 • Hva er aktørportalen
 • Forskrift om obligatorisk bruk 
  • for hvem?
  • hvilke sakstyper
  • hvilke domstoler
 • Elektronisk signatur
 • Fristavbrudd og kvittering 
 • Forkynning 
 • Fordeler med aktørportalen 
Tingrettsdommer Frode Støle,
Oslo Tingrett, Oslo

Leksjon 3: Forberedelser til digitalt rettssaksarbeid

 • Registrer deg som bruker
 • Hvilke programmer du må ha tilgang til
 • Delegater
 • Arbeid med fil/filnavn/forberedelser til opplasting
Advokat Christian Henrik Prahl Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

Leksjon 4: Opplasting i aktørportalen

 • Hvordan laster du opp et prosesskriv med bilag?
 • Kravet om at dokumenter må være OCR-behandlet 
 • Hvorfor detaljerte krav til opplasting?
 • Hvordan henter du ut dokumenter fra portalen
Tingrettsdommer Frode Støle,
Oslo Tingrett, Oslo

Leksjon 5: Digitale dokumentsamlinger

 • Ulike varianter av digitale utdrag
 • Hvordan de bilr til 
 • Hvordan de brukes i rettsmøtet 
Tingrettsdommer Frode Støle,
Oslo Tingrett, Oslo

Leksjon 6: Arbeid med saksdokumenter på PC

 • Viser i Adobe
 • Navigering i dokumentet inkl. bokmerker, markeringsverktøy, tilpassing av hurtigknapper, søkemuligheter mv. 
 • Oversikt, sortering, filtrering, overføring av markeringer 
Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll,
Oslo Tingrett, Oslo

Leksjon 7: Arbeid med saksdokumenter på Ipad

 • Hvordan få dokumentene inn på Ipad?
 • Praktiske tips, eks. deling av skjerm
 • GoodReader/tilsvarende
 • Navigering i dokumentet, inkl. bokmerker, markeringsverktøy, søkemulighet 
Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll,
Oslo Tingrett, Oslo

Leksjon 8: Under rettsmøte

 • Dette må du ha med
 • Papir vs. digitalt format 
 • Digital hovedforhandling
Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll,
Oslo Tingrett, Oslo

Leksjon 9: Oppsummering