Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Oversikt over tema Professor, ph.d Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS), Oslo

Leksjon 2:

  • Innledning
  • Hensyn 
  • Hovedspørsmål
  • Rett står mot rett
Leksjon 3: Plikt til å søke å hindre alvorlig personskade (hjelpeplikten)
Leksjon 4: Plikt til å søke å avverge straffbar handling (hovedtrekk)
Leksjon 5: Avvergingsplikt etter straffeloven § 196
Leksjon 6: Plikt til å søke å avverge kjønnslemlestelse
Leksjon 7: Plikt til å opplyse om uriktig tiltale eller domfellelse
Leksjon 8: Varsling til barnevernet
Leksjon 9: Oppsummering