Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Innledning Advokat Anne-Beth Engan,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

Advokat Kjetil Sandnes,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

Leksjon 2: Innledende om noen tariffrettslige særtrekk
Leksjon 3: Generelt om tolkning
Leksjon 4: Ordlyden
Leksjon 5: Betydningen av praksis
Leksjon 6: Kort om klarhetskravet
Leksjon 7: Oppsummering og avslutning