Program

lørdag 31. des.

9:00 Leksjon 1 – Innledning

  • Kort presentasjon av temaet – hva er nytt?
  • Disposisjon for den videre gjennomgangen
  • Bakteppet: Hovedregelen om fast ansettelse i norsk rett 
  • Hvorfor nye regler? Bakgrunn og formål 
Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

9:20 Leksjon 2 – Ny definisjon av fast ansettelse

  • 3 vilkår 
9:40 Leksjon 3 – Særlig om vilkåret "Reelt stillingsomfang"

  • Hva kreves? 
10:00 Leksjon 4 – Periodevis arbeid – krav til innholdet i arbeidsavtalen

  • Typetilfeller
  • Avtaler om arbeidsplikt basert på "rimelig varsel"
10:20 Leksjon 5 – Eksempel på avtaleklausul
10:40 Leksjon 6 – Tilkalling basert på rammeavtaler

  • Når er det lov?
11:00 Leksjon 7 – Konsekvenser ved brudd
11:20 Leksjon 8 – Oppsummering

  • Sjekkliste