Program

lørdag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Innledning

 • Advokatens rolle i utenrettslig mekling
 • Kursoversikt 
Advokat, Ane Sofie Tømmerås,
Advokathuset Justisia AS, Grålum

9:20 Leksjon 2: Hvorfor velge mekling som tvisteløsningsverktøy

 • Keiser Marcus Aurelius
 • Perspektivet – Rabbit eller Duck?
 • Ståsted
 • Definisjon 
9:40 Leksjon 3: Lovgivers hensikt – lov om mekling og rettergang i sivile tvister
10:00 Leksjon 4: Situasjoner hvor mekling kan være egnet eller uegnet
10:20 Leksjon 5: Mekling som tvisteløsning

 • Fordeler og ulemper ved mekling 
10:40 Leksjon 6: Advokatens rolle i forberedelsen til meklingen

 • Er det hensiktsmessig med mekling?
 • Er saken tilstrekkelig opplyst – faktisk og rettslig?
 • Hvem skal mekle?
 • Strategier; hoved- og delstrategier, alternative strategier 
 • Saksforberedende møte/ samtaler for avklaringer 
11:00 Leksjon 7: Advokatens rolle under meklingen

 • Under meklingen – fellesmøter 
 • Under meklingen – særmøter 
11:20 Leksjon 8: Advokatens rolle ved avslutningen

 • Avslutningen av meklingen ved enighet 
 • Avslutningen av meklingen når det ikke er oppnådd enighet 
11:40 Leksjon 9: Suksessfaktorer