Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Advokatens rolle i utenrettslig mekling
 • Kursoversikt 
Advokat Ane Sofie Tømmerås,
Advokathuset Justisia AS, Grålum

Leksjon 2: Hvorfor velge mekling som tvisteløsningsverktøy

 • Keiser Marcus Aurelius
 • Perspektivet – Rabbit eller Duck?
 • Ståsted
 • Definisjon 
Leksjon 3: Lovgivers hensikt – lov om mekling og rettergang i sivile tvister
Leksjon 4: Situasjoner hvor mekling kan være egnet eller uegnet
Leksjon 5: Mekling som tvisteløsning

 • Fordeler og ulemper ved mekling 
Leksjon 6: Advokatens rolle i forberedelsen til meklingen

 • Er det hensiktsmessig med mekling?
 • Er saken tilstrekkelig opplyst – faktisk og rettslig?
 • Hvem skal mekle?
 • Strategier; hoved- og delstrategier, alternative strategier 
 • Saksforberedende møte/ samtaler for avklaringer 
Leksjon 7: Advokatens rolle under meklingen

 • Under meklingen – fellesmøter 
 • Under meklingen – særmøter 
Leksjon 8: Advokatens rolle ved avslutningen

 • Avslutningen av meklingen ved enighet 
 • Avslutningen av meklingen når det ikke er oppnådd enighet 
Leksjon 9: Suksessfaktorer