Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Vi er alle forhandlere Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Leksjon 2: Hva er forhandlingskompetanse
Leksjon 3: Nøkkelbegreper
Leksjon 4: Parter
Leksjon 5: Interesser
Leksjon 6: Alternativer
Leksjon 7: Muligheter
Leksjon 8: Hindringer
Leksjon 9: Innflytelse
Leksjon 10: Etikk
Leksjon 11: Fra analyse til strategi