Program

fredag 13. nov.

0830-0900: Gjør deg klar til livestream
0900-1000: Oppdateringsforedrag Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

1000-1015: Pause
1015-1115: Foredraget fortsetter Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

1115-1130: Pause
1130-1215: Gjenopptak

Når det inngås en avtale om erstatningsoppgjør legger partene til grunn visse forutsetninger om fremtiden. Fremtiden utvikler seg imidlertid ikke alltid som man forventer. Det kan da være nødvendig å behandle oppgjøret på nytt for at skadelidte skal få full erstatning. I to dommer fra Høyesterett, som Einar selv førte, Etteroppgjør I (2013) og Etteroppgjør II (2019), har vilkår og muligheter for gjenopptak blitt klarlagt. Det har ført til at gjenopptak har blitt langt mer praktisk enn tidligere. I foredraget vil Einar belyse hva som skal til for å få til et gjenopptak, og også si noe om hvordan etteroppgjøret skal utmåles.   

 

Advokat, Einar I. Lohne,
Langseth Advokatfirma Da, Oslo

1215-1315: Pause til lunsj
1315-1400: Erstatningsutmålingen ved gjenopptak Advokat, Truls Nygård,
If Skadeforsikring NUF, Lysaker

1400-1415: Pause
1415-1500: Avkortning og svik

Formålet med foredraget er å gi en gjennomgang av hvilke regler som gjelder der forsikrede har gitt uriktige opplysninger om sin helsesituasjon ved tegning av personforsikringer, inkludert barneforsikring.

Foredraget omhandler reglene om forsikredes opplysningsplikt, samt hvilken adgang forsikringsselskapene har til å avkorte eller avslå forsikringsutbetaling ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten.

Advokat, Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen,
Codan Forsikring, Oslo

1500-1515: Pause
1515-1600: Etikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

1600-1615: Takk for i dag