Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Opphavsrett
 • Rettskildene
 • Åndsverkene

Bruk av andres verk

 • Avtale eller lov
 • Avtale i sosiale medier
Advokat Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Leksjon 2: Sitatrett og nyhetsrett
Leksjon 3: Lenking/embedding
Leksjon 4: Personvern

 • Personvern
 • Rettskildene
 • Overordnet om ytringsfrihet vs. personvern
Leksjon 5: Privatlivets fred og vern av personbilder

 • Straffeloven § 267
 • Åndsverksloven § 104
Leksjon 6: Ærekrenkelser

 • Skadeserstatningsloven § 3-6a
 • Avveiningen 
 • Gjelder også sosiale medier 
Leksjon 7: Avslutning

 • Noen særutfordringer med bilder i digitale medier