Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Pensjon – et overblikk

 • Overblikk – privat sektor
 • Folketrygden – ny opptjening
 • Folketrygden – uttak
 • Tjenestepensjon - privat sektor
 • Innskuddspensjon
 • Ytelsesbasert pensjon
Advokat Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 2: Fortsettelse: Pensjon – et overblikk

 • Overblikk - offentlig sektor – gammel ordning
 • Overblikk - offentlig sektor – ny ordning
 • Rettslige grunnlag
Leksjon 3: Pensjonsgrunnlaget

 • Hovedregler
 • Varierende eller midlertidige tillegg
Leksjon 4: Privat AFP

 • Sentrale vilkår
 • Ansiennitet
 • Annen inntekt
 • Andre ytelser
 • Ansatt og reell arbeidstaker
 • Nedbemanningsregelen
 • Utleie
 • Utstasjonering
Leksjon 5: Sluttavtaler og pensjon

 • Sluttavtaler og privat AFP
 • Sluttavtaler og privat tjenestepensjon
 • Sluttavtaler og offentlig tjenestepensjon
 • Sluttavtaler og folketrygden
Leksjon 6: Virksomhetsoverdragelse og pensjon

 • Hovedregler
 • Pensjonsunntaket
Leksjon 7: Endring av pensjonsordning

 • Arbeidsgivers endringsadgang
 • Fremgangsmåte