Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Kursoversikt Advokat Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

Leksjon 2 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? I
Leksjon 3 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? II

 • Eksempler på reaksjoner på EMDs avgjørelser om festers rett til forlengelse på samme vilkår.
Leksjon 4 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? III

 • Lov og regelverk
Leksjon 5 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? IIII

 • Bolig- og fritidsfeste eller næringsfeste?
 • Bærums-Hus-dommen
 • Bardu JFF-dommen
Leksjon 6 – Festers råderett i festetiden
Leksjon 7 – Festetid

 • Rullerende festeavtaler
Leksjon 8 – Lindheim-dommen
Leksjon 9 – Regulering av festeavgift

 • Lovens hovedregel
 • Engangsløftet
Leksjon 10 – Festers rett til forlengelse
Leksjon 11 – Festers rett til innløsning

 • Tidsbestemte festeavtaler
 • Tidsubestemte festeavtaler
 • Rullerende festeavtaler
Leksjon 12 – Hvordan fastsette råtomtverdi – prinsippene for verdsettelse
Leksjon 13 – Gjennomføring av innløsning

 • Ulike praktiske forhold