Program

søndag 31. des.

Leksjon 1: Tema for foredraget Advokat, Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

Leksjon 2: Hva er feste til næring?
Leksjon 3: Festetid, regulering av festeavgift og festers råderett
Leksjon 4: Avvikling av tomtefeste

Når skal bortfester overta byggene?

Leksjon 5: Vederlagsreglene ved avvikling