Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1: Oversikt over tema Advokat Hedvig Bugge Reiersen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 2: Bakgrunn – reglenes rettslige plassering og formål I

 • Rettslig plassering
 • "Selskapsinteressen"
 • Aksjelovens kapitalbeskyttelsessystem 
Leksjon 3: Bakgrunn – reglenes rettslige plassering og formål II

 • Formålet med § 3-8 og § 8-10
Leksjon 4: Aksjeloven § 3-8 – Oversikt
Leksjon 5: Aksjeloven § 3-8 – Avgrensning av regelens anvendelsesområde I

 • Avgrensning av regelens anvendelsesområde
Leksjon 6: Aksjeloven § 3-8 – Avgrensning av regelens anvendelsesområde II

 • Personell avgrensning
Leksjon 7: Aksjeloven § 3-8 – Avgrensning av regelens anvendelsesområde III

 • Betydningen av alminnelige omgåelsesbetraktninger
Leksjon 8: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde I

 • "Terskelverdien"
 • Skjæringstidspunktet for versettelsen 
Leksjon 9: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde II

 • Beregning av "terskelverdien" 
Leksjon 10: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde III

 • Bruk av mellombalanse
Leksjon 11: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde IIII

 • Dersom selskapet verken har fastsatt årsregnskap eller mellombalanse
Leksjon 12: Aksjeloven § 3-8 – Særlig om unntaket for alminnelige forretningsavtaler
Leksjon 13: Aksjeloven § 3-8 – Styrets godkjenningskompetanse
Leksjon 14: Aksjeloven § 3-8 – Styrets saksbehandling – redegjørelse og erklæring
Leksjon 15: Aksjeloven § 3-8 – Styrets erklæring
Leksjon 16: Aksjeloven § 3-8 – Signering av redegjørelse og erklæring
Leksjon 17: Aksjeloven § 3-8 – Overtredelse – rettsvirkninger
Leksjon 18: Aksjeloven § 8-10 – Oversikt over endringene