Program

lørdag 31. des.

Innføring i norske sanksjoner og restriktive tiltak Advokat Kine H.C. Bjelke Christophersen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Leksjon 1: Innledning - norske sanksjoner og restriktive tiltak
Leksjon 2: Bakgrunn om sanksjoner og restriktive tiltak

• Hva er sanksjoner?
• Hvem kan sanksjoner rette seg mot
• Hvem vedtar sanksjoner?

 

Leksjon 3: Gjennomføring av sanksjoner i norsk rett og jurisdiksjon

• For at sanksjoner skal være bindende for private rettssubjekter i Norge må de gjennomføres i norsk rett
• Gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak i Norge
• Jurisdiksjon
• Ansvarlige myndigheter

 

Leksjon 4: Ulike typer sanksjoner og rekkevidde

• To hovedkategorier sanksjoner
• Økonomiske sanksjoner: Handelsembargo
• Økonomiske sanksjoner: Sektorsanksjoner
• Sektorsanksjoner - overføring av kunnskap
• Økonomiske sanksjoner: Sektorsanksjoner (forts.)
• Økonomiske sanksjoner: Finansielle sanksjoner
• Frysforpliktelsens rekkevidde

Leksjon 5: Konsekvenser av brudd på regelverket
Innføring i norsk eksportkontroll
Leksjon 6: Innledning i eksport
Leksjon 7: Hva er eksportkontroll?

• Eksportkontrollen har to hovedformål

Leksjon 8: Sentrale rettskilder og verktøy

• Eksportkontrolloven 
• Forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. («eksportkontrollforskriften»)
• Andre kilder og verktøy

Leksjon 9: Lisensplikt

• Når kreves eksportlisens?

Leksjon 10: Særlige lisensregimer for eksport av forsvarsrelaterte varer

  • Eksport av forsvarsmateriell til EØS-land
  • Hvilke lisenstyper som er tilgjengelig avhenger av destinasjonen
Leksjon 11: Krav til eksportørerLeksjon 12: HR-dom og noen råd på veien

• HR-2019-900-A
• Oppsummering og råd på veien