Program

søndag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Presentasjon av kurset
 • Presentasjon av foredragsholderne
 • Innfordring, inkasso og utlegg
Advokat Kristoffer Aasebø,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Advokat Andreas Christensen,
KCO advokater, Sandvika

Leksjon 2: Åpning av konkurs

 • Konkursåpning besluttes av tingretten
 • Nærmere om insolvensbegrepet
 • Konkursåpningskjennelsen
 • Oppnevnelse
 • Oppnevnelse av bostyrer
Leksjon 3: Retten og konkursregisteret

 • Rettens tiltak ved konkursåpning
 • Konkursregisterets tiltak ved konkursåpning
Leksjon 4: Bostyrers oppgaver

 • Bostyrers meddelelse om konkursåpning
 • Varsel til fordringshaver
 • Sikring og registrering av skyldnerens eiendeler
 • Registreringsforretning
 • Skyldnerens regnskaper
 • Brev til regnskapsfører/revisor
 • Bostyrers oppgaver etter kkl. § 85
 • Personlige konkurser
Leksjon 5: Skyldnerens virksomhet

 • Skyldnerens ansatte
 • Skyldnerens husleieforhold
 • Skyldnerens rettstvister
Leksjon 6: Innberetning til første skiftesamling
Leksjon 7: Boets beslagsrett

 • Hovedregelen i deknl. § 2-2
 • Utvidelse på grunn av rettsvernreglene (tinglysning)
 • Utvidelse på grunn av rettsvernreglene (løsøre)
 • Unntak fra boets beslagsrett utenfor dekningsloven
 • Unntakene i deknl. kap. 2
Leksjon 8: Realisasjon

 • Salg av skyldnerens eiendeler
 • Videre drift i skyldnerens regi
 • Andre mulige inntektskilder
 • Abandonering
Leksjon 9: Omstøtelse

 • Omstøtelse
 • Oversikt over omstøtelsesreglene
 • Omstøtelse av ekstraordinær betaling
 • Omstøtelse av utlegg
 • Omstøtelse på subjektivt grunnlag
 • Virkningen av omstøtelse
Leksjon 10: Skyldnerens kontrakter

 • Skyldnerens kontrakter
 • Inntreden
Leksjon 11: Lønnskravbehandling

 • Bostyrers arbeid
 • Slutning
Leksjon 12: Særlige sikkerhetsretter

 • Panteretter
 • Motregning
Leksjon 13: Fordringer

 • Fordringer i boet
 • Fordringsliste
 • Dividenderett i solidarskyldforhold
 • Dividendereglene i konkurs
 • Fordringsprøvelse
 • Innstillingsliste
Leksjon 14: Avslutning av konkursbehandlingen

 • Tilbakelevering
 • E-post
 • Straffbare forhold
 • Karantene
 • Regnskapsførsel
 • Boregnskap
 • Boets økonomi
 • Bostyrer salær
 • Sluttinnberetning - innstillingsbo
 • Sluttinnberetning - dividendebo