Program

søndag 31. des.

Leksjon 1 : Hva er ekspropriasjon & hjemmelsgrunnlag

 • Oreigningslova § 30
 • Oreigningslova § 2
 • Øvrige hjemmelsgrunnlag
 • Hvem kan vedta ekspropriasjon?
 • Interesseavveiningen
 • Kravet om nødvendighet
 • Plan- og bygningslovens § 16-2
Advokat Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Leksjon 2: Saksbehandlingsregler

 • Forhandlinger
 • Avtale om tiltrede og avtaleskjønn
 • Saksutredning
 • Varsel 
 • Vedtak om ekspropriasjon
 • Klage 
Leksjon 3: Skjønn & forhåndstiltrede

 • Skjønn
 • Oreigningslova § 25
 • Tiltredelseserklæring
 • Tvangsgjennomføring 
Leksjon 4: Verdsettelse

 • Krav på full erstatning
 • Det individuelle tapet
Leksjon 5: Verdsettelse forts.

 • Verdsettelsesprinsippene
 • Salgsverdi
 • Bruksverdi 
 • Kravet om påregnelighet
Leksjon 6: Verdsettelse forts.

 • Næringseiendommer
 • Kapitalisering
 • Differanseprinsippet
 • Gjenerverv
 • Ulemper