Program

søndag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Presentasjon av foredragsholder
 • Presentasjon kurset
 • Oversikt
 • Aktiv saksstyring – klientens perspektiv
 • Tvistelovens målsetning og verktøy
 • Bakgrunn for initiativet
 • Arbeidsgruppen
 • Andre lovgivningsinitiativ
 • Hva er nytt i FR
Advokat Knut Boye,
Advokatfirma Knut Boye, Oslo

Leksjon 2: Aktiv saksstyring før planmøtet

 • Tvl. § 9-4 (1)
 • Tvl. § 9-2 / § 9-3 Stevningen/tilsvaret
 • Innkallingen til planmøtet
Leksjon 3: Aktiv saksstyring i planmøtet - 1

 • Rettsmegling
 • Særlige behandlingsregler
 • Skriftlige innlegg
 • Bevistilbud
Leksjon 4: Aktiv saksstyring i planmøtet - 2

 • Bevisbestridelse
 • Beramming
 • Meddommere mv.
Leksjon 5: Aktiv saksstyring frem til hovedforhandling

 • Aktiv saksstyring etter planmøtet
 • Nye anførsler og bevis
 • Ved oppstart av hovedforhandling
Leksjon 6: Aktiv saksstyring under hovedforhandling

 • Aktiv saksstyring under innledningsforedragene
 • Aktiv saksstyring under avhør
 • Aktiv saksstyring under prosedyrene
Leksjon 7: Aktiv saksstyring i ankesaker

 • Tidsbruk i ankesaker
 • Oppsummering - advokatens oppgave