Program

mandag 23. aug.

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Innledning

 • Det offentliges styringsmuligheter
 • Ulike typer rettslige reguleringer
 • Kvalitet i regelverksarbeidet
 • Regelformidling
10:45 Pause
11:00 Valg av rettslig virkemiddel

 • Grunnleggende spørsmål ved rettslig styring
 • Overfor hvilke problemer bør lov brukes?
 • Hva skal til for at en lov skal virke?

Lovers virkning

 • Faktorer som bidrar til at en lov virker

Valget mellom lov, forskrift, veileder eller kommentar i forarbeidene

12:00 Lunsj
12:45 Gruppearbeid
13:30 Pause
13:45 Generelt om utforming av lover og forskrifter

 • Generelle regler, enkeltvedtakshjemler og rettslige standarder
 • Generelle strukturspørsmål
 • Forholdet til andre lover og forskrifter

Lovspråk og lovteknikk

 • Godt lovspråk
 • Noen tekniske spørsmål
14:45 Pause
15:00 Utforming av enkelte bestemmelser som ofte brukes

 •  Formålsbestemmelser
 • Definisjoner og geografisk virkeområde mv
 • Forskriftshjemler og enkeltvedtakshjemler
 • Ikraftsettingsbestemmelser og overgangsbestemmelser
16:00 Gruppearbeid
16:30 Slutt for dagen

tirsdag 24. aug.