Program

torsdag 10. jun.

8:45 Gjør deg klar til webinar!
9:00 Hvordan får du gode resultater?

Emner som gjennomgås:

  • Analyse av forhandlingssituasjonen
  • Beregning av prosessrisiko
  • Hvordan får klienten best mulig nytte av representasjon i forliksforhandlingene
  •  Hvordan overvinne sentrale hindringer for løsning
  • Gjennomføring av forliksforhandlingene.

Arbeidsform:

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. 

Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Kurset fortsetter
12:00 Pause for lunsj
12:45 Kurset fortsetter
14:15 Pause
14:30 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt