Program

torsdag 27. mai.

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift.

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Hva skjer med bankforholdet ved dødsfall.

Herunder rutiner for sperring av konti, håndtering av fakturaer, forholdet til preklusivt proklama, reglene om formuesfullmakter og innsyn i arvelaters bankkonti samt oppgjør av avdødes konti.

Advokat, Siri Hafeld Grieg,
Nordea Bank ABP, Filial i Norge, Oslo

Senioradvokat, Carl Håkon Andersen,
Nordea Bank ABP, Filial i Norge, Oslo

11:00 Pause
11:15 Nyttig smått & smart.

Nysgjerrig på bestemmelsene du kanskje ikke visste du ikke visste om? Her er et foredrag som tar sikte på å løfte frem de litt bortgjemte bestemmelsene som kan være viktige å vite om i praksis.

Advokat, Elsa Charlotte Gil,
Codex Advokat Oslo AS, Oslo

Advokat, Andreas Poulsson,
Codex Advokat Oslo AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 Saksbehandlingen ved utstedelse av skifteattest/uskifteattest.

Spesielt der avdøde etterlater seg testament, er reglene i ny arvelov endret sammenlignet med tidligere. Det gis en gjennomgang av endringene og hvilken betydning dette får for arvingene. 

Dommer, Tove Merete Voldbæk,
Oslo byfogdembete

14:00 Pause
14:15 Opprettelse av testament etter ny arvelov.

Arveloven av 2019 gir testator større fleksibilitet på enkelte områder og begrensninger på andre. Overgangsbestemmelsene og hva som særlig bør huskes på, gjennomgås.

Dommer, Tove Merete Voldbæk,
Oslo byfogdembete

15:00 Pause
15:15 Naturalutlegg og verdsettelse, nye regler. Advokatfullmektig, Ida Synnøve Solheim,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

16:00 Pause
16:15 Tvister under offentlig skifte - særlig om partskonsteallsjonene. Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

17:00 Felles avslutning