Program

torsdag 27. mai.

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Utleie av næringslokaler – forholdet mellom markedspraksis og bakgrunnsretten

Markedspraksis for vilkårene ved utleie av næringslokaler avviker ofte betydelig fra husleieloven. Mange mener at den såkalte meglerstandarden på flere punkter gir uttrykk for markedspraksis. Hvilke punkter er de sentrale bestemmelsene i meglerstandarden? Hvordan avviker denne standarden fra bakgrunnsretten, og hva er konsekvensene av dette? Meglerstandarden omtales av noen som "balansert utleiervennlig".  Er det riktig? Foredraget gir svar på alle disse spørsmålene og gir en praktisk gjennomgang av sentrale temaer knyttet til utleie av næringslokaler.   

Partner, advokat, Ståle O. Meleng,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Senioradvokat, Kim Hellstrøm Christensen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:00 Pause
11:15 Temaet fortsetter
12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 Due diligence funn på leiekontrakter og garantier – løsninger og avtaleregulering

I forbindelse kjøp av næringseiendom gjennomfører normalt kjøper en såkalt due diligence av leiekontraktene på den aktuelle eiendommen for å verifisere forutsetningene for en transaksjon. I forbindelse med slike prosesser gjøres det ofte funn tilknyttet eiendommens leiekontrakter med tilhørende sikkerhetsstillelser. I dette foredraget gjennomgås typiske funn og måten disse ofte håndteres på i forbindelse med kontraktsforhandlinger. Ett eksempel er manglende leie som ikke sjelden kompenseres ved "garantileie" fra selger. Avtalereguleringen av dette reiser en rekke spørsmål som vil bli gjennomgått basert på lang praktisk erfaring med temaet.

Partner, advokat, Christian Müller,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

14:00 Pause
14:15 Temaet fortsetter
15:00 Pause
15:15 Hva skiller offentlig eiendomsinvestering fra privat - særlige rettslige utfordringer?

Gjelder de samme mulighetene og begrensningene for det offentlige som eiendomsinvestor? Hvilke særlige hensyn må tas i betraktning, med tanke på eksempelvis habilitet, (dobbelt-)roller (investor og planmyndighet) og EØS-regler som anskaffelses- og statsstøttereglene?

Partner, advokat, Line Ravlo-Losvik,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Partner, advokat, Line Voldstad,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

16:00 Pause
16:15 Temaet fortsetter
17:00 Felles avslutning