Program

torsdag 27. mai.

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Arbeidsrett i koronaens tid

 • Ny regulering
 • Hvordan situasjonen har virket inn på bruken av gamle regler og mekanismer
 • Erfaringer
Advokat, Mira Tengesdal Torstenbø,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger, Stavanger

Advokat, Agathe Løwenborg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

11:00 Pause
11:15 Adgangen til å gå fra arbeidsavtalen før tiltredelse

 • "Arbeidsgivers" adgang til å fri seg fra avtale om ansettelse; virksomhetens forhold og "arbeidstakers" forhold
 • I hvilken utstrekning gjelder arbeidsmiljølovens stillingsvernregler før tiltredelse?
 • Hva er speilbildet for "arbeidstakers" frihet til å si seg fri fra ansettelsesforholdet?
Advokat, Simen Lium,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund AS (SBDL), Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 Nyheter i rettsutviklingen - Norge

      •  Ny lovgivning, utviklingstrekk og hva som er i prosess

 • Ny rettspraksis; Høyesterett, Lagmannsrettene og Arbeidsretten
Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Lill Egeland,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

14:00 Pause
14:15 foredraget fortsetter
15:00 Pause
15:15 foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Erstatningskrav mot nåværende eller tidligere arbeidstakere

 • Praktisk betydning av problemstillingen
 • Krav til ansvarsgrunnlag, tap og årsakssammenheng; særlig om det lovregulerte ansvar i skadeerstatningsloven § 2-3 nr.3
 • Eksempler på praktiske potensielle ansvarssituasjoner
Advokat, Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Lene Liknes Hansen,
Parat, Oslo

17:00 Felles avslutning

fredag 28. mai.

9:00 Gjør deg klar til kurs!
9:15 Nyheter i rettsutvuklingen - EU/EØS

 • Ny "lovgivning" og pågående prosesser
 • Ny rettspraksis fra EU- og EFTA domstolen
Arbeids-og sosialråd, Mona Næss,
Norges faste delegasjon til EU

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

10:30 Pause
10:45 Dypdykk i en aktuell dom: ISS-dommen HR-2020-1339-A

 • Hvilke avklaringer gir dommen?
 • Spørsmål som ikke ble løst av Høyesterett, hva gjelder?

Innledning ved advokat Martin Jetlund, og replikker ved to av prosessfullmektigene, advokat Kurs Weltzien og advokat Alexander Cascio.

Advokat, Martin Staxrud Jetlund,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Advokat, Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

11:45 Pause
12:00 Skjulte lydopptak

Praktiske probelmstillinger innen arbeidsrett, prosess og GDPR, herunder

 • adgangen til å gjøre lydopptak. Når kan det være forbudt eller straffbart?
 • er det en plikt å opplyse om at lydopptak gjøres?
 • vil lydopptak eller bruk av slike kunne utgjøre pliktbrudd i arbeidsforholdet og gi grunnlag for sanksjoner?
 • lydopptak som bevis i arbeidsrettssaker
 • er lydopptak omfattet av personopplysningsloven og hvordan må opplysningene behandles, eventuelt hvilket rettsgrunnlag kommer til anvendelse?
 • er det forskjell mht om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som gjør opptak?
Advokat, Lars Fredrik Styren,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Ove André Vanebo,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:00 Pause
13:15 Reglene om fastsettelse og endring av ferie

Det reiser seg en rekke prakstiske problemstillinger rundt fastsetting av tid for ferie. Foredraget vil belyse ulike situasjoner, herunder;

 • den innflytelse henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker har på tidspunkt for ferie avvikling
 • hva som gjelder i særlige siituasjoner som ved sykdom, permittering mv.
 • Hva skjer hvis ferien ikke blir fastsatt eller avviklet
 • overføring av ferie og rammene for det; når kan ikke-uttatt ferie gjøres opp økonomisk?
Advokatfullmektig, Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ragnhild Nakling,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

14:15 Kursslutt