Program

onsdag 1. sep.

9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

 • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
 • Risikostyring og advokatvirksomhet
 • Klient kommunikasjon
 • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat, Anniken Ramse Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall AS, Oslo

Advokat, Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsjpause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

 • Forståelse av hva forhandling er
 • Modeller for forhandling
 • Kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
 • Advokaten som forhandler
 • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
 • Grupperoppgaver
Fasilitator, Roar Wægger,
Wægger Negotiation Institute

14:15 Pause
14:25 Foredrag fortsetter
15:30 Pause
15:40 Foredrag fortsetter
16:15 Slutt for dagen

torsdag 2. sep.

9:00 Mekling

 • Innledning 
 • Introduksjon av meklingsfilm
 • Kort om konflikter
 • Strategier for å løse en konflikt
 • Valg av mekling som konfliktløsningsmetode
Advokat, Anne-Lise Henriette Rolland,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Advokat, Dag Røed,
Advokat Dag Røed AS, Horten

10:10 Pause
10:25

 • Oversikt over meklingens gang
 • Forberedelse til mekling
 • Innledningsfasen
11:35 Lunsjpause
12:35 Opplysningsfasen
13:10 Pause
13:20

 • Ideer til løsninger
 • Forhandlinger om løsninger
 • Gjennomgang av ettermiddagens meklingsøvelse
14:30 Pause før rollespill (deltakerne anbefales å spise litt før rollespillet)
15:00 Rollespill i mekling med veiledning (nb her kommer egen zoom innkalling til ditt meklingsmøte med veileder)
17:30 Slutt for dagen

fredag 3. sep.

9:00 Utforming av stevning og tilsvar Advokat, Hilde Ruus,
Regjeringsadvokaten

10:15 Pause
10:30 Saksforberedelse i sivilesaker Advokat, Ola Øverseth Nisja,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Foredrag
12:30 Lunsjpause
13:30 Prosedyreteknikk Advokat, Kaare Andreas Shetelig,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Sigurdsen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Prosedyreteknikk
15:50 Pause
16:00 Prosedyreteknikk
16:30 Slutt 1 samling

onsdag 29. sep.

9:00 Avhør av parter og vitner Advokat, Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak ( her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt første kursdag

torsdag 30. sep.

9:00 Opptreden og forholdet til forvaltningen Kontorsjef/seksjonsleder, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS)

10:00 Pause
10:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

11:00 Pause
11:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle.
12:45 Lunsjpause
13:45 Egen forberedelse til øvelse i straffesak
16:00 Prosedyreøvelse i straffesak (her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt andre kursdag

fredag 1. okt.

9:00 Advokatetikk Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

Advokat, Trine Buttingsrud Mathiesen,
Advokatene Buttingsrud & Co DA, Hønefoss

12:00 Lunsjpause
13:00 Advokatetikk fortsetter - dilemmatrening
15:00 Slutt andre samling