Program

onsdag 8. sep.

9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

  • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
  • Risikostyring og advokatvirksomhet
  • Klient kommunikasjon
  • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat Anniken Ramse Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall AS, Oslo

Advokat Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsjpause
13:30 Forhandlinger/konfliktløsning

  • Forståelse av hva forhandling er
  • Modeller for forhandling
  • Kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
  • Advokaten som forhandler
  • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
  • Grupperoppgaver
Fasilitator Roar Wægger,
Wægger Negotiation Institute

14:30 Pause
14:40 Foredrag fortsetter
15:45 Pause
15:55 Foredrag fortsetter
16:30 Slutt for dagen

torsdag 9. sep.

fredag 10. sep.

onsdag 13. okt.

9:00 Avhør av parter og vitner Advokat Andreas Falch Haugland,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak ( her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt første kursdag

torsdag 14. okt.

fredag 15. okt.