Program

torsdag 21. okt.

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Risikospørsmål og egnede verktøy for å vurdere og analysere risiko i viktige forhandlingssituasjoner

Emner som gjennomgås: 

  • Kontraktsforhandlinger: problemstillingen 
  • Syv typiske endringer i kontraktsforhold  
  • Risikoanalyse som verktøy   
  • Risikofordeling og verdiskapning  
  • Kontraktsregulering som risikostyring 
  • Sosiale, økonomiske og juridiske kontrakter – og deres betydning for risikostyringen.  

Arbeidsform: 

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. 

Professor Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Kurset fortsetter
12:00 Lunsj
12:45 Kurset fortsetter
14:30 Pause
14:45 Kurset fortsetter frem til avslutning kl. 16.00
16:00 Kursslutt