Program

torsdag 25. nov.

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Fra konkurranse til samarbeid

Emner som gjennomgås:

 • Vanskelige forhandlinger som fenomen og problem
 • Virkninger og risiko ved kompetitive taktikker
 • Seks trinns strategi for å håndtere kompetitive forhandlinger
  • Forberedelser
  • Selvkontroll
  • Forståelse
  • Nøytralisering
  • Fasthet
  • Invitasjon
 • Vanskelige forhandlinger og forhandlingsetikk


Arbeidsform: Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum.

Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Kurset fortsetter
12:00 Lunsj
12:45 Kurset fortsetter
14:15 Pause
14:30 Kurset fortsetter og avsluttes
16:00 Kursslutt