Program

torsdag 4. nov.

9:00 Kaffe og registrering
9:30 Oversikt over eierformene

 • Oversikt over lovreguleringen av de ulike selskapsformene herunder:
  • Enkeltpersonforetak
  • Ansvarlige selskaper
  • Samvirkeforetak
  • Komandittselskaper
  • Stiftelser
  • Aksjeselskaper
  • Almennaksjeselskaper
  • Andre selskapsformer og eierformer
Professor dr. juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:30 Lunsj
12:30 Utvalgte emner fra aksjeretten

 • Stiftelse av selskaper
  • Stadiene i stiftelsesprosessen
  • Ulike former for kapitalinnskudd
  • Forskjeller i stiftelse av AS og ASA
  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtekter
  • Stiftelsesomkostninger
  • Aksjetegningen
  • Melding til foretaksregisteret
  • Ansvarsspørsmål
Advokat Olav Fredrik Perland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:45 Pause
14:00 Selskapsorganene og omsetningsbegrensninger for aksjer i AS

 • Oversikt over selskapsorganisasjonen og selskapsorganene
 • Generalforsamlingen
  • Generalforsamlingens kompetanse
  • Saksbehandlingsregler for generalforsamlingen
  • Krav til beslutninger 
 • Styret
  • Styremedlemmene, krav og kvalifikasjoner
  • Valg av styremedlemmer
  • Funksjonstid og godtgjørelse
  • Styrets oppgave herunder forvaltningsplikten, kontrollplikten og informasjonsplikten
  • Styrets saksbehandling
 • Daglig leder
 • Bedriftsforsamling
 • Avtaleinngåelse på vegne av AS og ASA selskaper.
 • Aksjonærer, aksjonærrettigheter og aksjeklasser
 • Omsetning av aksjer
 • Forkjøpsrett
 • Omsetningsbegrensninger
Professor dr. juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

16:00 Kursslutt

fredag 5. nov.