Program

onsdag 20. okt.

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Ny lovgivning og praksis Professor dr. juris John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Stipendiat Katrine Kjærheim Fredwall,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Lovvalg, jurisdiksjon og fullbyrdelse – på familierettens område

Til tross for et korona-tilbakeslag, skaper moderne arbeidsliv og rekreasjonsliv bevegelse over landegrensene. Allerede gifte arbeidsinnvandrere fra EØS-området bosetter seg i Norge og trenger etter hvert bistand med skilsmisseoppgjøret. Samboere flytter fra hverandre og ønsker dommen om det økonomiske oppgjøret fullbyrdet i et nytt bostedsland. Klassifikasjon av regler kan gjøre arvetvister på tvers av landegrensene særlig vanskelig mv. Foredraget vil berøre et utvalg aktuelle og praktiske problemstillinger innenfor denne rammen.

Stipendiat Katrine Kjærheim Fredwall,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:45 Pause
12:45 Ektefeller som fremtidsfullmektiger. Muligheter og fallgruver Lovrådgiver Phd Katrine Kjærheim Fredwall,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

13:30 Pause
13:45 Skattespørsmål i forbindelse med skifte

I forbindelse med et dødsboskifte oppstår det en rekke skattespørsmål. Det ene er skattespørsmål under selve skiftebehandlingen. Det andre er skattespørsmål knyttet til selve skifteoppgjøret og fordelingen av eiendeler og gjeld. Det siste har fått ekstra aktualitet etter at arveavgiften ble fjernet og området for skattemessig kontinuitet ble utvidet. Kurset vil ta for seg praktiske spørsmål knyttet til dødsboskifter. Kurset vil også berøre skattespørsmål ved ektefelleskifte og skifte mellom samboere i forbindelse med sammensatt skifte og uskifte. Noen særlige skattespørsmål knyttet til næringsvirksomhet vil også bli behandlet.

 

 

Advokat Vidar Brobakken,
Advokat Vidar Brobakken AS, Ottestad

14:30 Pause
14:45 Foredraget fortsetter
15:30 Takk for i dag