Program

torsdag 2. des.

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Kort oversikt over reglene og rettsgrunnlag

 • Anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde
 • Sentrale begreper
Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Regelverkets formål og grunnprinsipper

 • Kravet til likebehandling
 • Kravet til konkurranse
 • Kravene til forutberegnelighet
 • Kravene til etterprøvbarhet og forholdsmessighet
11:45 Pause
12:00 Konkurransegrunnlaget og tilbud

 • Markedsundersøkelser og rådgiverhabilitet
 • Konkurransegrunnlaget
 • Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
 • Kravsspesifikasjonen
 • Tildelingskriterier
 • Kontraktsvilkår og underleverandører
 • Krav til tilbyder og tilbudet
13:00 Lunsj
13:45 Konkurransegrunnlaget og tilbud - fortsetter
14:30 Pause
14:45 Konkurranseformer

 • Anskaffelser etter del I
 • Tilbudskonkurranse (del II)
 • Konkurranse med forhandling
 • Konkurransepreget dialog
 • Anbudskonkurranse
 • Innovasjonspartnerskap
15:45 Slutt for dagen

fredag 3. des.