Program

torsdag 11. nov.

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Oppdateringsforedrag Advokat Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Lisensforsikring og nyere praksis på området, herunder LA-2019-37763 og HR-2020-1262-A

  • Selskapenes adgang til å overprøve legens vurdering
  • Varighetskriteriet i lys av siste forskriftsendring
  • Hva er forsikringstilfellet ved lisenserstatning
Advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Tapsbegrensningsplikt

Presentasjon av ulike sider av tapsbegrensningsplikten

 

Advokat Erik Fjeldstad,
Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA, Oslo

13:45 Pause
14:00 Arbeidsgivers erstatningsansvar

  • Mobbing og trakassering på arbeidsplassen
  • Gjennomgang av nyere rettspraksis
  • Erstatningsrettslige problemstillinger under arbeidsgiveransvaret
Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Bilansvarets rekkevidde

Foredraget vil ta for seg hvilke skader som dekkes av bilansvaret, herunder hva som ligger i bestemmelsen i bilansvarsloven § 1 om at loven gjelder skade som motorvogn «gjer», samt unntakene i lovens § 2. Det vil bli lagt vekt på motorvogndirektivets betydning for tolkningen av loven, som illustrert ved Høyesteretts dom HR-2021-822-A om ansvar for brann forårsaket av parkert bil.

Advokat Are Stenvik,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

16:00 Takk for i dag