Program

onsdag 3. nov.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppstart - Mål for dagen

•Etablere gode rammebetingelser for læring 

•Øke ferdigheter på åpningsfasen (fase 1) i en mekling 

•Gi forståelse for hvilke forberedelser som er sentrale for en god mekling.

•Hvordan man legger grunnlaget for en god prosess, både med hensyn til relasjon og sak.

10:05 Introduksjon til dagene Direktør Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

11:00 Pause
11:15 Introduksjon til mekling Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett

Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:45 Om faser i mekling

 • Åpningsfasen
 • Informasjonsinnhenting/-utveksling - partenes innlegg, spørsmål
 • Utvikling av løsningsalternativer
 • Forhandlingsfasen
 • Avslutningsfasen - avtaleslutning eller brudd 
12:45 Lunsj
13:30 Åpningsfasen i mekling
14:15 Oppsummering og refleksjon
15:00 Pause
15:15 Inngang til og forberedelse til mekling

 • Hva gjør jeg når jeg engasjeres?
 • Meklerrollen i ulike konflikttyper
 • Det første saksforberedende møte
 • Gi forståelse for hvilke forberedelser som er sentrale for en god mekling
 • Hvordan man legger grunnlaget for en god prosess, både med hensyn til relasjon og sak
 • Forberedelse til meklingen - partene, advokatene og mekleren
 • Saksforberedende møte forut for mekling - tidsplan

 

16:15 Pause
16:30 Forberedelse til neste dags case Direktør Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

17:00 Kursslutt dag 1
19:00 Middag i perioden kl. 1900-2130

torsdag 4. nov.

fredag 5. nov.

mandag 8. nov.

9:00 Morgenkaffe
9:30 Oppstart - Mål for dagen

• Forberedelse til eksamen med repetisjon av faser og verktøy

• Synliggjøre etiske dilemmaer i mekling 

• Bygge en helhetlig forståelse av meklingsprosessen

• Øke bevissthet rundt egen meklingsstil

Fagansvarlige Sverre Blandhol 

9:35 Meklingscase 3 med veiledning og feedback Professor Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:00 Lunsj
12:45 Lesson learned

Repetisjon av faser og verktøykassa. Bruke innspillene til å lage eget erfaringsdokument. Workshop med innspill fra deltakere og forelesere.

15:00 Etiske dilemmaer Professor Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

17:00 Om eksamen Direktør Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

18:00 Kursslutt dag 4
20:00 Avslutningsmiddag

tirsdag 9. nov.